Utrustning

Vi satsar på högkvalitativ utrustning i vår verksamhet. Vår Riktbänk för strukturskador är av modernaste snitt. Det är en Car-O-Liner Quick 42 med mätsystemet Car-O-Tronic Vision Classic.

Detta medför snabba och exakta mätningar på fordon som blivit sneda och vinda i samband med en olycka.

Information om cookies